logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Klinika úrazovej chirurgie SZUVedenie


MUDr. Radomír Gajdoš prednosta kliniky
MUDr. Radomír Gajdoš PhD.
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2157
e-mail:
      
Kristekova--traumavedúca sestra
Mgr. Ingrid Krišteková

tel. č. 048/441 2999
e-mail:

sekretariát 048/441 2157
email:

  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Oddelenie bolo založené v r. 1953 ako prvé na Slovensku. V r. 2004 bolo MZ SR schválené druhé Trauma centrum. Od r. 2016 je II. klinikou úrazovej chirurgie SZU.
 
Klinika má 51 postelí. Nachádza sa na 3. poschodí monobloku B I. Systém práce kliniky je založený na multidisciplinárnej spolupráci s odborníkmi FNsP F. D. Roosevelta. V rámci spolupráce s DFNsP je činnosť zameraná aj na poranenia detí – vrátane polytraumatizmov a kraniocerebrálnych poranení takmer v rozsahu celej SR. Vo svojej činnosti sa koncentruje na komplexnú starostlivosť o úrazových pacientov v celom rozsahu poranení, ako aj riešenie poúrazových stavov. Ako jedno z mála oddelení na Slovensku používa takmer všetky novodobé špičkové osteosyntetické materiály a využíva špecializáciu jednotlivých lekárov kliniky , čím sa radí medzi popredné zariadenia v Slovenskej republike.
 
Ambulantná činnosť má okrem všeobecnej ambulancie, zriadené artroskopické ambulancie pre poranenia veľkých kĺbov, hlavne kolena a ramena, a ambulanciu pre poranenia ruky.
 
Na klinike je ošetrených ročne okolo 2800 hospitalizovaných pacientov s počtom operačných zákrokov 2400-2600. Na ambulanciách je za rok ošetrených cca 13500 pacientov s primárnym poranením a vyšetrených celkovo 33-35000 pacientov.
 
Odbory kliniky:
1. úrazová chirurgia