Kontakty

Súkromná materská škola FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Telefón: 048/441 3868

Riaditeľka:

Mariana Urbáni

Mobil: 0907 291 720

E-mail:


Zväčšiť mapu