logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Mesačné správy o hospodárení 2015

Dokumenty na stiahnutie:
Mesačná správa o hospodárení 12.2015
Date 04-02-2016 Filesize 136 KB Download 800
Mesačná správa o hospodárení 11.2015
Date 04-02-2016 Filesize 130.5 KB Download 754
Mesačná správa o hospodárení 10.2015
Date 03-12-2015 Filesize 126 KB Download 724
Mesačná správa o hospodárení 09.2015
Date 03-12-2015 Filesize 123 KB Download 736
Mesačná správa o hospodárení 08.2015
Date 05-10-2015 Filesize 120.5 KB Download 727
Mesačná správa o hospodárení 07.2015
Date 27-08-2015 Filesize 119.5 KB Download 717
Mesačná správa o hospodárení 06.2015
Date 30-07-2015 Filesize 109 KB Download 697
Mesačná správa o hospodárení 05.2015
Date 28-06-2015 Filesize 106 KB Download 725
Mesačná správa o hospodárení 04.2015
Date 28-05-2015 Filesize 102.5 KB Download 774
Mesačná správa o hospodárení 03.2015
Date 12-05-2015 Filesize 99.5 KB Download 749
Mesačná správa o hospodárení 02.2015
Date 11-04-2015 Filesize 96.5 KB Download 728
Mesačná správa o hospodárení 01.2015
Date 09-03-2015 Filesize 90 KB Download 740