logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Mesačné správy o hospodárení 2016

Dokumenty na stiahnutie:
Mesačná správa o hospodárení 12.2016
Date 27-02-2017 Filesize 180.28 KB Download 240
Mesačná správa o hospodárení 11.2016
Date 02-02-2017 Filesize 178.3 KB Download 225
Mesačná správa o hospodárení 10.2016
Date 13-12-2016 Filesize 176.64 KB Download 937
Mesačná správa o hospodárení 9.2016
Date 10-11-2016 Filesize 175.32 KB Download 357
Mesačná správa o hospodárení 8.2016
Date 10-11-2016 Filesize 172.75 KB Download 300
Mesačná správa o hospodárení 7.2016
Date 06-09-2016 Filesize 171.4 KB Download 330
Mesačná správa o hospodárení 6.2016
Date 15-08-2016 Filesize 106 KB Download 334
Mesačná správa o hospodárení 5.2016
Date 15-08-2016 Filesize 105.5 KB Download 340
Mesačná správa o hospodárení 4.2016
Date 10-06-2016 Filesize 110 KB Download 395
Mesačná správa o hospodárení 3.2016
Date 10-06-2016 Filesize 95 KB Download 340
Mesačná správa o hospodárení 2.2016
Date 05-04-2016 Filesize 92 KB Download 366
Mesačná správa o hospodárení 1.2016
Date 05-04-2016 Filesize 89.5 KB Download 373