Informácia o zápise do materskej školy na šk. rok 2019/2020

zapis-2019-2020 Žiadosti na prijatie detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica na školský rok 2019/2020 sa budú prijímať dňa 25.04.2019 v čase od 9,00 – 16,00 hod.
Zákonný zástupca podáva žiadosť osobne.
Potrebné dokumenty:
1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.
2. Ak má dieťa špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená žiadosť vrátanie potvrdenia od lekára.
Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté iba výnimočne. Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je existencia pracovného pomeru aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.


Podľa ust. § 3 odds. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijíma dieťa ktoré :
• dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu
• dieťa ktorého rodič už nie je na rodičovskej dovolenke
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2019/2020 vydá riaditeľka školy spravidla do 30.06.2019.


Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
• základné hygienické návyky ( používanie WC, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky)
• nemá mať plienky
• samostatne jesť ( používať lyžicu ) a piť z hrnčeka
• malo by byť aktívne pri obliekaní ( nie je nevyhnutné aby sa vedelo celkom samé obliecť)
• má si poznať svoje veci
• malo by sa vedieť určitý čas zaobísť bez rodičov

Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie


Oznam o zmene prevádzkových hodín v MŠ

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že od 1. apríla 2018 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa a schválení radou školy upravuje prevádzka MŠ od 6.00 h - 17.00 h.


Informácia o zápise do materskej školy na šk. rok 2018/2019

Zápis do MS 2018

Žiadosti na prijatie detí do Súkromnej materskej školy Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica na školský rok 2018/2019 sa budú prijímať dňa 25.04.2018 v čase od 9,00 – 16,00 hod.

Zákonný zástupca podáva žiadosť osobne.

Potrebné dokumenty:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.
2. Ak má dieťa špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená žiadosť vrátanie potvrdenia od lekára.
Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté iba výnimočne.Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Podmienkou prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je existencia pracovného pomeru aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.


Podľa ust. § 3 odds. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijíma dieťa ktoré :
• dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ,
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu
• dieťa ktorého rodič už nie je na rodičovskej dovolenke
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2018/2019 vydá riaditeľka školy spravidla do 30.06.2018.


Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
• základné hygienické návyky ( používanie WC, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky)
• nemá mať plienky
• samostatne jesť ( používať lyžicu ) a piť z hrnčeka
• malo by byť aktívne pri obliekaní ( nie je nevyhnutné aby sa vedelo celkom samé obliecť)
• má si poznať svoje veci
• malo by sa vedieť určitý čas zaobísť bez rodičov

 Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tešíme sa z vody

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeIdaad16e3f12


Prvé krôčiky na lyžiach

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeId7aeaa1331c


Na koníkoch v zime

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeIdc86a09d07a


Zo života v Našej škôlke

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeId550802a766


Naše triedy

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeIdec267f196c


Máme nové ihrisko

 
Milí ujovia a tety nám na našom ihrisku pripravili nové preliezačky,
hojdačky a pieskovisko. Postavili nám vlastný malý domček, kde sa môžeme
hrať na varenie, bývanie a všeličo čo nás napadne. Hranie vonku je teraz
ešte väčšia zábava :-)

View the embedded image gallery online at:
https://www.nspbb.sk/index.php/nasa-skolka#sigFreeIdb006ec04dd