logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Neonatologická klinika SZU


 Vedenie:
MUDr Nikolinyovaprednostka kliniky
MUDr. Jana Nikolinyová
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2195
e-mail:
  
Cernakova--neonat vedúca sestra       
PhDr. Renáta Černáková,
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2749, 0905819038
e-mail:
      
staničná sestra JIS
Mgr. Elena Lovhová
tel. č. 048/441 2902, 0905819038
e-mail:

 

Staničná sestra JIRS
Bc. Anna Palgutová
Tel. 048/4412888, 0915850296
e-mail:


Úsek fyziologických novorodencov Manažérka dennej zmeny
Denisa Panicová

tel. č. 048/441 2757
e-mail:

  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Neonatologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta je jediným samostatným novorodeneckým oddelením v Banskobystrickom samosprávnom kraji a je súčasťou perinatologického centra. Zabezpečuje komplexnú neonatologickú starostlivosť, vrátane intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celý kraj. V prípade potreby, v koordinácii s inými perinatologickými centrami, zabezpečuje starostlivosť aj o novorodencov z iných krajov. Podieľa sa na transportnej službe kriticky chorých novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému. Je školiacim pracoviskom II. Detskej kliniky SZU v Bratislave. Ako prvé odd. v Slovenskej republike získalo titul Baby Friendly Hospital.
Pracovisko je situované v monobloku B2 a má 33 lôžok na 4 ošetrovacích jednotkách. Na 2. poschodí sa nachádza Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti so siedmimi lôžkami a jednotka vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov s piatimii lôžkami
JIRS. Na 3. poschodí sa nachádza Jednotka intenzívnej starostlivosti so siedmimi lôžkami JIS s troma lôžkami a úsek fyziologických novorodencov s jedenástimi lôžkami FN.

Súčasťou oddelenia je Banka ŽM-MM (ženského-materského) mlieka, situovaná na 1. poschodí  monobloku B2. Sledovanie novorodencov s perinatálnou patológiou a rizikom zabezpečuje Pediatrická ambulancia, ktorá sa nachádza v poliklinickej časti FNsP F. D. Roosevelta na 3. poschodí.

BANKA ŽENSKÉHO - MATERSKÉHO MLIEKA
Ako postupovať, keď má mamička nadbytok materského mlieka a má zaujem o darcovstvo
Postup a podmienky...

Banka ŽM - B2/1 posch.
Styková Jana, Bc.
e-mail: 


Odbory oddelenia:
1. Neonatológia
2. Perinatológia (maternofetálna medicína)

 

Užitočné informácie pre mamičky: 

Starostlivosť o novorodenca počas hospitalizácie Strava v tehotenstve a počas dojčenia Neonatológia, čo robiť doma

 

Na klinike pôsobí Občianske združenie ČLOVIEČIK.
Našu činnosť môžete finančne podporiť na č. účtu:  2924852317/1100, Tatrabanka, a.s.
Prípadne vecnými darmi, alebo poskytnutím služby na realizáciu projektov (nábytok, svietidlá, dekorácie, stavebné práce...)
Za akúkľvek formu pomoci Vám vopred srdečne ďakujeme.
VIDEO


podakovanie darkyniam ZM