logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári neonatológie a JIRS:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Nikolinyová Jana   lekár, prednostka
MUDr. Kasperová Eva   lekár 
MUDr. Bojová Anna   lekár
MUDr. Bíliková Natália   lekár
MUDr. Koppalová Kamila   lekár
MUDr. Mošková Milada   lekár
MUDr. Šrámková Tatiana   lekár
MUDr. Marčoková Zuzana   lekár
MUDr. Vaníková Ivana   lekár
MUDr. Vojteková Zuzana   lekár
MUDr. Horváthová  Kristína   lekár
MUDr. Korenčíková Henrieta   lekár
MUDr. Orságová Natália   lekár