logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári II. neurologickej kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
Doc. MUDr. Donáth Vladimír Doc. PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Martiníková Martina   lekár, zástupca prednostu kliniky
MUDr. Holecová Viera   lekár
MUDr. Kanát Dušan PhD. lekár
MUDr. Kothaj Ján   lekár
MUDr. Kanianska Danica   lekár
MUDr. Badinská Necpálová Martina   lekár
MUDr. Garajová Barbora   lekár
MUDr. Stankovičová Zuzana   lekár
MUDr. Kračúnová Jana   lekár
MUDr. Hnojčíková Mária   lekár
MUDr. Fabíková Alexandra   lekár
MUDr. Rusňáková Andrea   lekár MD
PhDr. Nárožná Kocúrová Martina   psychológ
MUDr. Laurincová Silvia   lekár
MUDr. Boltvanová Eva   lekár MD
MUDr. Garajová Michaela   lekár MD od 14.2.2019
MUDr. Maslíková Paulína   lekár MD
MUDr.  Kapustová Lucia   lekár
MUDr.  Fehérová  Dorota   lekár