logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelta B. Bystrica

Lekárska knižnica FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici vznikla v roku 1961 a patrí do kategórie špeciálnych knižníc. Jej úlohou a poslaním je: včas, kvalitne a v čo najväčšej úplnosti poskytovať zdravotníckym pracovníkom a ostatným záujemcom odborné medicínske informácie, ktoré sú základom permanentného postgraduálneho a pomaturitného vzdelávania. Odborné informácie sú jedným z faktorov, ktoré významne prispievajú k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality zdravotníckych služieb.

Poskytované služby:
a) absenčné a prezenčné výpožičky monografickej, periodickej a špeciálnej literatúry,
b) medziknižničná výpožičná služba (MVS),
c) medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS),
d) cirkulačná výpožičná služba (CVS),
e) rešeršná služba - spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z on-line databáz a databáz na CD-ROM,
f) sprostredkovanie citačných rešerší,
g) opravovanie zoznamov použitej literatúry/bibliografických odkazov podľa platnej STN,
h) ostatné odborné konzultácie.

Personálne obsadenie: 3 pracovníčky s odborným knihovníckym vzdelaním
(1 VŠ, 2 SŠ)

Kontakty:
PhDr.Viera Kiková - vedúca Lekárskej knižnice tel.: 048/441 3444,
e-mail:  ,

- spracovávanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databázy
Medline, EBSCO databases a z databázy BiblioMedica a BMS
- opravy zoznamov použitej literatúry (bibliografických odkazov)
- sprostredkovanie citačných rešerší

Anna Benková - výpožičné služby, interná MVS a MMVS, CVS,
tel. 048/ 441 2378, 048/ 441 2341,

PaedDr. Eva Chovanová - externá MVS a MMVS, akvizícia a spracovanie odbornej literatúry,
odborné katalógy
tel. 048/441 2378, 048 441 2341

Lekárska knižnica má priestory v administratívnej budove na 5.poschodí, č. dv. 527.

Výpožičné a konzultačné hodiny:
PO - ŠT : 9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
PI : 9:00 - 12:00