logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Vilček Róbert   lekár, primár
MUDr. Jendrušáková Miroslava   lekár