logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny


Vedenie:

MUDr Valky

prednosta kliniky
MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC
životopis
tel. č. 048/441 2159
e-mail:
     

MUDr Venglarcik
zástupca prednostu pre anestéziu
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.


MUDr Kvasnikovazástupca prednostu pre intenzívnu medicínu
MUDr. Zuzana Kvasníková

tím II. KAIM pre transplantáciu pečene
     
Matosova--arovedúca sestra
PhDr. Monika Matošová
profesijný životopis
tel. č. 048/441 2744
e-mail: 

      
oddelenie AIM
tel. č. 048/441 3050
fax. č. 048/ 441 2259

 


  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

História Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ( KAIM ) FNsP F.D.Roosevelta sa začína písať od roku 1960, kedy bola vymenovaná za ústavného anestéziológa MUDr. Oľga Kállayová. Prvé prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa začali používať od roku 1967.
V roku 1983 sme sa presťahovali do priestorov novej nemocnice. Rozvoj náročných operačných výkonov s množstvom nových postupov si vyžiadalo rozšírenie lôžkovej časti OAIM. V roku 1990 sa po odchode MUDr. Kállayovej do dôchodku, stáva primárom MUDr. Vladimír Kollárik. Počas jeho pôsobenia odbor zaznamenal výraznú expanziu nových anestéziologických techník a postupov. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii primára OAIM MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC.
V súčasnosti je odbor anestéziológia a intenzívna medicína jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov modernej medicíny.
V roku 2016 došlo k transformácií oddelenia na II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Klinika je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity ( SZU ) pre neuroanestéziu, regionálne anestéziologické techniky ( sme lídrom v Slovenskej republike ), transplantačný program a pre miniinvazívne tracheostomické techniky. II. KAIM je koncovým pracoviskom pre spádovú oblasť strednej a južnej časti bývalého stredoslovenského regiónu. V niektorých oblastiach medicíny poskytujeme služby s celoslovenskou pôsobnosťou - transplantácia pečene,..
Kolektív tvorí takmer 150 pracovníkov ( 52 lekárov, do 100 sestier a 15 sanitárov a zdravotníckych asistentov ).
Na našom pracovisku sa vykonáva ročne do 16 000 anestézii.
Na lôžkovej časti KAIM ( aktuálne 10 lôžok aj s transplantačnou jednotkou, po dobudovaní rozšírenie na 17 lôžok ) ročne odliečime približne 300 pacientov so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami. V roku 2018 sme odtransplantovali jubilejnú 200 pečeň.

Náplň činnosti KAIM možno rozdeliť na tieto oblasti:

1. Intenzívna medicína – lôžková časť KAIM
2. Anestéziológia - 28 pracovísk
3. Anestéziologická ambulancia
4. Transplantačné centrum