logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári KAIM:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Valky Jozef PhD. prednosta KAIM
MUDr. Arpášová Mária   lekár
MUDr. Božoňová Anna   lekár
MUDr. Brunčáková Katarína   lekár
MUDr. Brťková Miroslava   lekár
MUDr. Bullová Jarmila   lekár
MUDr. Šimková Daniela   lekár
MUDr. Okáľ Martin   lekár
MUDr. Fillová Ľubica   lekár
MUDr. Geistová Tatiana   lekár 
MUDr. Hlásny Jakub   lekár 
MUDr. Hudec Michal   lekár 
MUDr. Melušová Martina   lekár 
MUDr. Križanský Roman   lekár 
MUDr. Kvasníková Zuzana   zástupca prednostu
MUDr. Mačičáková Jana   lekár 
MUDr. Mišianik Michal   lekár 
MUDr. Pačesová Zuzana   lekár
MUDr. Surová Lenka   lekár 
MUDr. Priečinská Lýdia   lekár 
MUDr. Roháčová Mária   lekár 
MUDr. Samuelčíková Marta   lekár
MUDr. Sokáč Matúš   lekár 
MUDr. Urmiská Kristína   lekár 
MUDr. Tines Roman   lekár 
MUDr. Tkáč Martin   lekár 
MUDr. Tomaníková Emília   lekár 
MUDr. Uhliar Marcel   lekár 
MUDr. Uhliarová Eva   lekár 
MUDr. Valčuhová Diana   lekár 
MUDr. Venglarčík Michal PhD. zástupca prednostu
MUDr. Vrban Vladimír   lekár 
MUDr. Voleková Adriana   lekár 
MUDr. Kollárik Vladimír   lekár 
MUDr. Kvartek Valér   lekár 
MUDr. Žilka Vojtech   lekár 
MUDr. Bútorová Veronika   lekár 
MUDr. Červenková Renáta   lekár 
MUDr. Gombošová Monika   lekár 
MUDr. Hitková Lenka   lekár 
MUDr. Hudecová Denica   lekár 
MUDr. Hudobová Marcela   lekár 
MUDr. Kasáč Martin   lekár 
MUDr. Kušíková Eva   lekár 
MUDr. Malachovská Monika   lekár 
MUDr. Moravská Mára   lekár 
MUDr. Nagypál Robert   lekár 
MUDr. Plintovičová Zuzana   lekár 
MUDr. Popovcová Natália   lekár 
MUDr. Spurná Lucia   lekár 
MUDr. Šulajová Veronika   lekár 
MUDr. Šulajová Zuzana   lekár 
MUDr. Tomášiková Zuzana   lekár 
MUDr. Vachalík Jakub   lekár 
MUDr. Vrťová Janka   lekár 
MUDr. Jasečková Ivana   lekár
MUDr. Gryshchuk Oleksandr   lekár