logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Oddelenie centrálnej sterilizácieVedenie

MUDr. Stanislav Čarský PhD.


primár oddelenia
MUDr. Stanislav Čarský PhD.
tel. č. 048/ 441 3007
e-mail:
    
vedúca sestra
Mgr. Jana Horkovičová
Profesijný životopis
tel. č. 048/ 441 3207
e-mail:


 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
oddelenie centrálnej sterilizácie a úpravy postelí je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP FDR v Banskej Bystrici. Oddelenie vzniklo v roku 1982. Nachádza sa na -2. podlaží pod monoblokmi A a B. Zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie. Poskytuje okrem parovej aj etylénoxidovú a plazmovú sterilizáciu, ktoré sú vhodné pre termolabilné materiály a predstavujú spoľahlivé a variabilné sterilizačné metódy. Úsek úpravy postelí zabezpečuje dekontamináciu a dezinfekciu postelí a lôžkovín pre pacientov.
Oddelenie centrálnej sterilizácie zásobuje sterilným materiálom okrem FNsP FDR aj SÚSCCH, DFNsP a mnoho iných štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadení nielen v Banskej Bystrici, ale aj v celej spádovej oblasti okresu a kraja.

Pracoviská oddelenia:
1. Centrálna sterilizácia
2. Centrálna úprava postelí