logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Oddelenie cievnej chirurgieVedenie:

MUDr. Július Janek


primár oddelenia
MUDr. Július Janek, PhD.
Tel. č. 048/ 441 2763
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
    
sekretariát
Jaroslava Longauerová
Tel. č. 048/ 441 2733
Fax: 048/ 415 6017
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
    
vedúca sestra
Mgr. Iveta Knoppová
Profesijný životopis
Tel. č. 048/ 441 3833
e-mail:


 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

História oddelenia: Oddelenie cievnej chirurgie vzniklo 17. marca 2008. Vznik OCCH vychádza z Koncepcie Ministerstva zdravotníctva, ktorá ustanovuje cievnu chirurgiu ako základný špecializačný chirurgický odbor.

Pôsobnosť oddelenia: Oddelenie poskytuje svoje služby pre pacientov Banskobystrického kraja, ale má aj nadregionálny charakter.

Stručný popis oddelenia: Na oddelení pracuje kolektív zložený z 7 lekárov, 8 sestier, 1 sanitára a 2 PPvZ.
 
Rozsah činnosti, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Náplň práce oddelenia je v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzárnej, konziliárnej posudkovej a poradenskej činnosti.
Hlavná pracovná činnosť cievnej /angiochirurgickej/ ambulancie je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb, dispenzarizáciu a včasné pooperačné sledovanie pacientov po angiochirurgických operáciách.

Oddelenie cievnej chirurgie sa zaoberá diagnostikou, chirurgickou a endovaskulárnou liečbou vrodených aj získaných ochorení a poranení cievneho systému bez rozdielu veku a pohlavia chorých vo všetkých v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela /s výnimkou vnútrolebečného priestoru a srdca/ .

OCCH zabezpečuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s náhlymi cievnymi príhodami pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v banskobystrickom vyššom územnom celku. Lekári oddelenia tiež aktívne participujú na práci Transplantačného centra pri multiorgánových odberoch a orgánových transplantáciách od živých a kadaveóznych darcov.

Oddelenie poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ostatné medicínske odbory vo FNsP F. D. Roosevelta a spolupracuje s ďalšími súvisiacimi odbormi.
Oddelenie cievnej chirurgie úzko spolupracuje s Rádiodiagnostickým oddelením v rámci diagnostiky a endovaskulárnej liečby pri liečbe pacientov s ochoreniami ciev.

Kde nás nájdete:
Ambulancia denne po - piatok, č dv.1155 v poliklinike na 1. poschodí.
Lôžkovú časť nájdete na 11. poschodí B1.