logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia cievnej chirurgie /Ambulancia pre ochorenia krčných ciev a brušnej aorty/

Tel. číslo: 048/441 2682
Sestra: Zita Kvasnová 7:00 - 15:30

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Takáč
MUDr. Štaudinger
MUDr. Kminiak, PhD.
MUDr. Necpal
MUDr. Janek, PhD.

 7:00- 8:00-odbery, príjem pacientov, 08:00-12:30 ordinácia lekára
12:30-13:00 obedňajšia prestávka
13:00-15:00- ordinácia lekára, 15:00-15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:

telefonicky na ambulancii: od 14.00  - výsledky vyšetrení,
objednávanie osobne na ambulancii: 08:30-13:30 - výsledky vyšetrení, objednávanie

Pacient by si mal priniesť výsledky sonografie, alebo CT.