logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Interná klinika SZU – Dlhodobo chorí
Vedenie:

    

primár oddelenia
MUDr. Milan Kmeť, PhD. 
tel. č.048/441 2383
e-mail:
    
vrchná sestra
Mgr. Blanka Vaculčiaková
Profesijný životopis
tel. č. 048/441 2924
e-mail:
    
zástupkyňa
MUDr. Zuzana Poliaková

 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Poskytuje komplexnú terapeutickú a diagnostickú starostlivosť u pacientov nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj u mladších pacientov vyžadujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť. V spolupráci so sociálnou sestrou pomáha riešiť sociálnu situáciu pacientov.

Zdravotná starostlivosť  na  ODCH  je venovaná  prevažne  pacientom s jedným i  viacerými ochoreniami, ktoré prebiehajú  dlhodobo  až chronicky a ktoré sa často akútne zhoršujú.  
Oddelenie je od 1.7.2011 súčasťou II. Internej kliniky SZU. Nachádza sa v monobloku B1 na 13. poschodí a má 28 lôžok.

Ambulantná časť oddelenia
V poliklinickej časti   sú   na 3. poschodí  dve  geriatrické ambulancie.  
Vykonávame tu vyšetrenia – charakteru internistických vyšetrení- vrátane  EKG a popisu,  odbery biologického materiálu  a  vyhodnocovanie kompletných laboratórnych vyšetrení.  Predoperačné vyšetrenia a vyšetrenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu.  Rovnako pôsobíme  ako  „konziliárna“ ambulancia pre potreby  komplexného  vyšetrenia a vykonania  špecifických testov  mentálnej a sebaobslužnej  spôsobilosti pre  pacientov, ktorí  požiadali o sociálnu pomoc  orgány samosprávy.

Odbory oddelenia:
Geriatria