logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári oddelenia infektológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Vološinová Diana PhD., MBA primárka
MUDr. Gablas Milan   lekár, zástupca primára
MUDr. Lovrantová Eliška PhD. lekár
MUDr. Vachalíková Mária   lekár
MUDr. Lužinský Ladislav   lekár
MUDr. Hricová Andrea   sekundárny lekár
MUDr. Ivaničová Ivana   sekundárny lekár, t.č. MD
MUDr. Tetiana Modynets   sekundárny lekár
MUDr. Shandor Valentyna   sekundárny lekár
MUDr. Šimská Barbora   sekundárny lekár
MUDr. Kapurníková Eva   sekundárny lekár