logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Oddelenie lekárskej genetiky


Vedenie:

MUDr Kantarska

primárka oddelenia
MUDr. Dana Kantarská, MBA
tel. č. 048/441 3378
e-mail:

Kmetova--olgvrchná sestra
Mgr. Jana Kmeťová
tel. č. 048/441 3638
e-mail:

 

 

  Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Oddelenie lekárskej genetiky poskytuje komplexné genetické vyšetrenia - klinickú diagnostiku, genetické poradenstvo a laboratórnu diagnostiku geneticky podmienených patologických stavov. Zabezpečuje vyšetrenia detí i dospelých s vrodenými vývojovými chybami a dedičnými chorobami, vyšetrenia tehotných žien s rizikom pre plod, konzultácie a vyšetrenia pre príbuzných s rizikom dedičného ochorenia, vyšetrenia partnerských párov s problémami plodnosti, párov v príbuzenskom vzťahu. Realizuje prenatálne a postnatálne cytogenetické a molekulovo-cytogenetické vyšetrenia, onkogenetické vyšetrenia - najmä u pacientov s hematologickými malignitami. Vykonáva DNA izolácie, molekulovú diagnostiku vrodených trombofilných stavov a zároveň v spolupráci so slovenskými i zahraničnými laboratóriami molekulárnej genetiky zabezpečuje DNA diagnostiku ďalších genetických ochorení.

Laboratóriá: Cytogenetické laboratórium