Náš tím

Lekári odd. maxilofaciálnej chirurgie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Slávik Rastislav    lekár, primár
MUDr. Stebel Adam MDDr. lekár, zástupca primára
MUDr. Abelovský Juraj MDDr. lekár
MUDr. Strecková Eva   lekár
MUDr. Poruban Dušan CSc. lekár
MUDr. Kilipiris  Evangelos   lekár
MUDr. Ďurčanová Barbora   lekár