logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári oddelenia otorinolaryngológie:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Švec Martin   lekár, primár odd.
MUDr. Legiň Branislav   lekár, zástupca primára
MUDr. Frühwaldová Silvia   lekár
MUDr. Lásková Margaréta   lekár
MUDr. Kukučková/Uhliarová Barbora PhD. lekár
MUDr. Mesárošová Zuzana   lekár, foniater
MUDr. Lacko Marian   lekár, foniater
MUDr. Roháč Ľubomír   lekár
MUDr. Navrátilová Marcela   lekár
MUDr. Sirotňáková Marcela   lekár
MUDr. Pecháčová Simona   lekár
MUDr. Pniak Tomáš PhD. lekár
MUDr. Kubániová Dominika   lekár, t.č. RD