logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Lekári kliniky SZU:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Mazal Juraj   lekár, primár odd.
MUDr.  Kemková Daniela   lekár, zástupca primára
MUDr. Bérešová Eva   lekár, vedúca centra pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov
MUDr. Daxnerová Eva   lekár
MUDr.  Kubischová Monika   lekár
MUDr. Mišániová Michaela   lekár
MUDr.  Pavlušová Aneta   lekár
MUDr.  Šteruský Miroslav   lekár
MUDr. Urdová Veronika   lekár
MUDr. Urda Michal   lekár