Indikátory kvality

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhodnotenie pádov za r. 2018.
Date 16-04-2019 Filesize 741.73 KB Download 171
Vyhodnotenie pádov za r. 2017.
Date 06-02-2018 Filesize 212.58 KB Download 648
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2015
Date 20-04-2017 Filesize 476.44 KB Download 845
Vyhodnotenie pádov za r. 2016.
Date 20-02-2017 Filesize 214.19 KB Download 857
Vyhodnotenie pádov za r. 2015.
Date 01-06-2016 Filesize 226.29 KB Download 1428
Vyhodnotenie pádov za r. 2014.
Date 01-06-2015 Filesize 102.62 KB Download 1747
Nemocničné nákazy, BB okres v roku 2014
Date 13-04-2015 Filesize 603.11 KB Download 1514
Evidencia výskytu dekubitov
Date 13-04-2015 Filesize 44.37 KB Download 1592