Správy o činnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci projetu „Otvorená nemocnica“ sprístupňuje verejnosti podrobné správy o činnosti nemocnice.
 

Dokumenty na stiahnutie:
Správa o činnosti za rok 2018
Date 26-02-2019 Filesize 1.45 MB Download 306
Správa o činnosti za rok 2017
Date 04-03-2018 Filesize 2.74 MB Download 954
Správa o činnosti za rok 2016
Date 06-03-2017 Filesize 2.08 MB Download 1415
Správa o činnosti za rok 2015
Date 08-03-2016 Filesize 994.75 KB Download 2031
Správa o činnosti za rok 2014
Date 05-03-2015 Filesize 2.31 MB Download 2218
Správa o hospodárení za rok 2013, druhá časť
Date 05-02-2016 Filesize 14.34 MB Download 1430
Správa o hospodárení za rok 2013
Date 11-06-2014 Filesize 10.88 MB Download 1441
Správa o hospodárení za rok 2012
Date 11-06-2014 Filesize 10.34 MB Download 1289
Správa o hospodárení za rok 2011
Date 11-06-2014 Filesize 1.67 MB Download 1635
Správa o hospodárení za rok 2010
Date 11-06-2014 Filesize 973 KB Download 1453
Správa o hospodárení za rok 2009
Date 11-06-2014 Filesize 1.58 MB Download 1610
Správa o hospodárení za rok 2008
Date 11-06-2014 Filesize 1.84 MB Download 1550