Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.

Dokumenty na stiahnutie:
Informácie k postupu FNsP F. D. R. Banská Bystrica pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Date 11-06-2014 Filesize 402.42 KB Download 1429