Prehľad najdôležitejších predpisov

Dokumenty na stiahnutie:
Prehľad najdôležitejších predpisov
Date 04-03-2015 Filesize 382.01 KB Download 1499


Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov