ROBOTICKY ASISTOVANÁ CHIRURGIA - výkony s použitím robotického systému da Vinci

Roboticky asistovaná chirurgia - UROLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.


Roboticky asistovaná chirurgia - GYNEKOLÓGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.

 

Roboticky asistovaná chirurgia - CHRURGIA
Výber lekára – operatéra pri operačnom výkone - roboticky asistovaná chirurgia, pri použití
technológie Systému Da Vinci, pacient hradí 250 €.


Dokumenty na stiahnutie:
Cena za služby Urologickej kliniky SZU
Date 16-09-2015 Filesize 219.43 KB Download 2264