Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky

 

Operácia sivého zákalu s implantáciou vnútroočnej šošovky je výkon, ktorý je čiastočne
hradený zdravotnou poisťovňou, pretože ide o refrakčnú - estetickú operáciu.

1. Pred realizáciou výkonu je pacient vopred oboznámený s:
- obstarávacou cenou jednej vnútročnej šošovky,
- úhradou, ktorú dostane nemocnica od všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.,
- konečnou cenou, ktorú uhradí za výkon v hotovosti alebo na faktúru,

2. Následne podpíše pacient Zmluvu o poskytnutí nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
Zmluvy za poskytovateľa podpisuje prednosta kliniky, na základe POVERENIA, ktoré je k dispozícii a k nahliadnutiu na oddelení, na ktorom sa daný výkon realizuje.

3. Prednosta kliniky, zodpovedný lekár, zdrav. pracovník vystaví - OBJEDNÁVKU za oftalmologický výkon a službu.
4. Za výkon pacient zaplatí vopred v hotovosti v pokladni nemocnice.
5. Realizácia výkonu

Dokumenty na stiahnutie:
Objednávka za oftalmologický výkon a službu
Date 20-06-2016 Filesize 88.06 KB Download 930