Služby ambulancie pre pneumológiu a ftizeológiu

Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu FNsP FDR BB poskytuje neinvazívnu diagnostiku eozinofilného zápalu meraním FENO (diagnostika - astma bronchiale). Vyšetrenie nie je hradené z prostriedkov zdravotných poisťovní a pacient – samoplatca si výkon hradí v plnej výške.

Dokumenty na stiahnutie:
Cena za meranie zápalu pri diagnostike a liečbe AB (Astma bronchiale)
Date 20-06-2016 Filesize 54.78 KB Download 694