Nadštandardné gynekologicko – pôrodnícke služby

Dokumenty na stiahnutie:
Cenník - Nadštandardné gynekologické výkony
Date 01-02-2018 Filesize 118.48 KB Download 4781

Všetky potrebné informácie obdrží pacientka na gynekologickej ambulancii
 
Služby na II. Gynekologicko - pôrodníckej klinike SZU vo FNsP FDR
sa realizujú nasledovne:
1. Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne službu.
2. Vopred sa oboznámi sa s podmienkami služby, jeho ceny, viď tabuľka hore.
3. Pred realizáciou služby vyplní klient - Žiadosť o .................

V prípade, že klient sa rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní - Odstúpenie od ................

4. Následne klient uzatvorí Zmluvu o zabezpečení výberu zdravotníckeho pracovníka
5. Klient zaplatí za výkon, službu v hotovosti vopred, pred realizáciou samotného výkonu, služby, príp. ak sa jedná o sumu vyššiu ako 82,98 € (podľa zmluvy Článok IV. Cena), môže zaplatiť cez bankový účet.