Sklerotizácia

Dokumenty na stiahnutie:
Cena za sklerotizáciu
Date 20-06-2016 Filesize 57.66 KB Download 1134

Ambulantné služby za sklerotizáciu na II. Internej klinike SZU vo FNsP FDR BB
sa realizujú nasledovne:
      
1. Klient v zdravotníckom zariadení si dohodne výkon a následne sa naň objedná.
2. Oboznámi sa s podmienkami výkonu, jeho cenou.
3. Pred realizáciou vyplní klient žiadosť o výkon - SKLEROTIZÁCIA - MALÁ,
    SKLEROTIZÁCIA - VEĽKÁ
4. Následne uzatvorí zmluvu o zdravotnom výkone.
5. V prípade že sa klient rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní - Odstúpenie od
    výkonu - SKLEROTIZÁCIA - MALA, SKLEROTIZÁCIA - VEĽKÁ
6. Klient za výkon, službu zaplatí v hotovosti - v pokladni.