Nadštandardné izby

Pobyt v nadštandardnej izbe si pacient hradí sám, na základe
Objednávky nadštandardnej izby (pre hospitalizovaných pacientov) Príloha č. 4/1 k S-A-39

Dokumenty na stiahnutie:
Objednávka nadštandardnej izby (pre hospitalizovaných pacientov)
Date 06-09-2017 Filesize 386.35 KB Download 304

(Objednávku obdrží pacient aj na príslušnej prijmovej ambulancii)
Prvý a posledný deň hospitalizácie sa účtuje ako jeden ďeň

 
Poplatok za elektrickú energiu pri použití vlastného prístroja
pri hospitalizácii - lôžkové oddelenie
 
Za prinesenie vlastného prístroja (televízor, počítač, notebook, video a iné...)
pacient zaplatí pri hospitalizácii na lôžkovom oddelení / klinike sumu:
Objednávka na použitie vlastného prístroja
Príloha č. 14/1 k S-A-39
 
Platnosť od 1.2.2014
Schválil: MUDr. Vladimír Baláž, PhD
Použitie vlastného prístroja je potrebné vopred nahlásiť službukonajúcej sestre
pri príjme na oddelenie/kliniku.

Poplatok v EUR na jeden deň za elektrickú energiu pri použití vlastného:
televízora
0,80 €
počítača alebo notebooku
videa


Platnosť od 1.2.2014
Schválil: MUDr. Vladimír Baláž, PhD
Použitie vlastného prístroja je potrebné vopred nahlásiť službukonajúcej sestre
pri príjme na oddelenie/kliniku.