Prenájom priestorov v areáli FNsP FDR BB

Priestory na prenájom Cena v EUR
7. poschodie - adm. budova - veľká zasadačka 16,90 €
7. poschodie - adm. budova - vstupný priestor 7,50 €
Telocnvičňa (- 1. poschodie) 5,00 €

 
Platnosť od 1.2.2014

Schválil: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Uvedené ceny za službu, platia za hodinu