VÝBER OPERATÉRA

Pri operačnom výkone si pacient môže vybrať zdravotníckeho pracovníka – operatéra. 
Cena za službu je 200,00 €.
Na niektorých oddeleniach sa cena služby odvíja od typu zákroku:

Výber operatéra – UROLOGICKÁ KLINIKA

Výber operatéra – ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Výber operatéra – OMICHE

Výber operatéra – Roboticky asistovaná chirurgia


Postup:

  1. Pacient si v zdravotníckom zariadení  dohodne službu, výkon.
  2. Vopred sa oboznámi s podmienkami služby, výkonom, jeho cenou.
  3. Pred realizáciou služby, výkonu,  pacient uzatvorí – ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – VÝBER OPERATÉRA – Príloha č. 2/1.
  4. Pacient ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - dostane vyplnenú so všetkými potrebnými údajmi na ambulancii, kde si poskytnutie služby, výkonu dohodol. 
  5. Podpisovaním ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY - zo strany FNsP FDR je poverený administratívny pracovník infocentra. 
  6. V prípade, že sa pacient rozhodne odstúpiť od zmluvy vyplní – Odstúpenie od.... – Príloha č. 17/2
  7. Pacient zaplatí za službu, výkon vopred, najneskôr v deň realizácie samotného výkonu, v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na bankový účet nemocnice uvedený   v ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY.
  8. Pred realizáciou výkonu sa pacient preukáže dokladom o zaplatení (blok z registračnej pokladne, výpis z účtu a pod.).


Pozn.: Delenie platby za výkon je v pomere: lekár – 60%, FNsP FDR – 40%.