Výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky


II. Interná klinika SZU – Hepatologicko-gastroenterologické transplantácie

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika  SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ROB01

Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii

250,00 €

GYN05

Výber lekára – operatéra pri operácii v malej chirurgii (kyretáž, excízia, hysteroskopia)

150,00 €

GYN06

Výber lekára – operatéra pri operácii vo veľkej chirurgii (laparoskopia, hysterec. vaginálna aj abdominálna, LSK, operačná hysteroskopia)

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

GYN07

Výber lekára – pôrodníka

230,00 €

GYN08

Výber pôrodnej asistentky

66,50 €

 

II. Chirurgická klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ROB02

Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii

250,00 €

VOP06

Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách (resekcie čreva, žalúdka, pankreasu, pečene, pažeráka)

200,00 €

VOP07

Výber lekára – operatéra pri ostatných chirurgických operáciách (žlčník, hernia, prsník)

150,00 €

VOP08

Výber lekára – operatéra pri vybraných chirurgických operáciách miniinvazívna chirurgia a endoskopia)

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

Oddelenie cievnej chirurgie

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP03

Výber lekára – operatéra

200,00 €

 

Ortopedická klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ROB03

Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii

250,00 €

VOP04

Výber lekára – operatéra pri vybraných ortopedických výkonoch - pri totálnych endoprotézach (koleno, bedro, rameno)

200,00 €

VOP05

Výber lekára – operatéra pri ostatných ortopedických výkonoch a artroskopiách

150,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

II. Urologická klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ROB04

Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii

250,00 €

VOP01

Výber lekára – operatéra pri laparoskopickej a otvorenej operácii

200,00 €

VOP02

Výber lekára – operatéra pri inej urologickej operácii

150,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

II. Klinika úrazovej chirurgie SZU 

Kód

Položka

Jednotková cena

VOP09

Výber lekára – operatéra

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

Oddelenie otorinolaryngológie

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

ROB05

Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii

250,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

 II. Očná klinika SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP10

Výber lekára – operatéra

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP11

Výber lekára – anestéziológa

200,00 €

Ako podklad na úhradu slúži podpísaná zmluva podľa Prílohy č. 2/5 – Zmluva o poskytnutí služby – výber anestéziológa

Neurochirurgická klinika  SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP12

Výber lekára – operatéra pri malých operáciách

150,00 €

VOP13

Výber lekára – operatéra pri veľkých operáciách

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

Klinika plastickej chirurgie SZU

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP14

Výber lekára – operatéra pri plastickej operácii

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

VOP15

Výber lekára – operatéra pri operačných výkonoch

200,00 €

JZS01

Výber lekára – operatéra pri výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti

70,00 €

 

Na výber lekára (operatéra, pôrodníka) a pôrodnej asistentky a anestéziológa sa zľava neposkytuje.