Služby pre sprevádzajúce osoby

 

Poplatok za sprevádzanie pacienta počas hospitalizácie

Počas hospitalizácie pacienta, ktorý je sprevádzaný inou osobou, si táto osoba môže objednať pobyt.

Kód vo FP

Položka

Jednotková cena

SPR01

Cena za pobyt sprevádzajúcej osoby za jeden deň

3,32 €

Na poplatok za pobyt sprevádzajúcej osoby sa zľava neposkytuje. Sprevádzajúca osoba však neplatí, ak:

  1. je v ústavnej starostlivosti s dieťaťom do troch rokov, teda je jeho zákonným zástupcom, opatrovníkom, poručníkom, alebo osobou, ktorej je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti
  2. sprevádza osobu do 18 rokov, ktorá  je prijatá na onkologickú liečbu
  3. je ako dojčiaca matka s dojčaťom
  4. sprevádza osobu s preukazom ZŤP

Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba sprevádzala pacienta počas hospitalizácie.Stravovanie sprevádzajúcej osoby


V cene za pobyt a ubytovanie nemá sprevádzajúca osoba zahrnutú stravu.                                                                                                                               Stravu si môže sprevádzajúca osoba individuálne objednať na príslušnom lôžkovom oddelení. Cena za stravu   za jeden deň hospitalizácie je uvedená v nasledovnej tabuľke. 

Kód vo FP

Názov

Jednotková cena

SPR05

Celodenná strava (raňajky, obed, večera)

10,93 €

SPR02

Raňajky

2,73 €

SPR03

Obed

4,38 €

SPR04

Večera

3,82 €

Na stravovanie sa zľava neposkytuje.
Sprevádzajúca osoba zaplatí sa stravovanie podľa reálne odobratého množstva jedál.


Poplatok za parkovanie sprevádzajúcej osoby


Počas pobytu v nemocnici môže sprevádzajúca osoba využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok.

Kód vo FP

Názov

Cena bez DPH

20 % DPH

Cena spolu

PAR01

Cena za 1 parkovacie miesto

2,00 €

0,40 €

2,40 €

Cena za 1 parkovacie miesto s 50% zľavou

1,00 €

0,20 €

1,20 €

50% zľava z ceny parkovného sa vzťahuje na hospitalizovaného pacienta, ktorý je držiteľ preukazu ZŤP a dovezie ho sprevádzajúca osoba, ktorá je s ním súčasne aj na lôžku.
O zľavu z ceny za parkovanie sprevádzajúcej osoby je možné požiadať ekonomického riaditeľa v súlade s podmienkami pre poskytnutie zľavy uvedenými v tomto bode písomnou formou pred ich realizáciou, a to vyplnením formuláru „Žiadosť o zľavu z ceny nadštandardných služieb“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5/1. Tento písomný doklad sa prikladá k objednávke a slúži ako podklad k úhrade.
Pri výpočte výšky poplatku sa zohľadní počet dní, počas ktorých sprevádzajúca osoba parkovacie miesto používala.