Hotelové ubytovanie

 

Ubytovacie zariadenie

Pri hospitalizácii môžu hostia využiť ubytovanie v ubytovacom zariadení v lôžkovej časti monoblokov nemocnice.

Kód vo FP

Druh izby

Cena bez DPH

20% DPH

Cena spolu

HOT01

Jednolôžková izba bez sprchy

10,00 €

2,00 €

12,00 €

HOT02

Jednolôžková izba so sprchou

15,83 €

3,17 €

19,00 €

HOT03

Dvojlôžková izba (pre dve osoby)

13,33 €

2,67 €

16,00 €

HOT04

Dvojlôžková izba (pre jednu osobu); v prípade, že nebude k dispozícii jednolôžková izba

10,00 €

2,00 €

12,00 €

HOT05

Daň z ubytovania (pre jednu osobu na jednu noc)

1,00 €

0,00 €

1,00 €

Ceny sú uvedené za jednu noc ubytovania, pričom k ubytovaniu sa pripočíta daň z ubytovania.Poplatok za parkovanie počas pobytu v ubytovacom zariadení


Počas pobytu v nemocnici môže hosť využiť možnosť zaparkovať svoje motorové vozidlo v areáli nemocnice za nasledovných podmienok:

Kód vo FP

Názov

Cena bez DPH

20 % DPH

Cena spolu

PAR01

Cena za 1 parkovacie miesto

2,00 €

0,40 €

2,40 €

Na parkovanie  sa zľava neposkytuje. V prípade záujmu vyplnia hostia formulár „Objednávka ubytovania v Ubytovni pri FNsP FDR“, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4/4.