Poliklinika prízemie

1- Všeobecná chirurgická ambulancia
2- Neurochirurgick á ambulancia
3- Urologické ambulancie

V- výťah

poliklinika0