Poliklinika 1. poschodie

poliklinika1

č. miestnosti - názov ambulancie alebo pracoviska

1104 - 1105 - Hematologická ambulancia II. (Hematologická a Onkohematologická ambulancia II.)
1106 - 1107 - Hematologická ambulancia II. (Hematologická a Onkohematologická ambulancia II.)
1108 - 1109 - Hematologická ambulancia I.  (Hematologická a Onkohematologická ambulancia I.)
1110 - 1111 - Ambulancia plastickej chirurgie II.
1112 - 1113 - Ambulancia plastickej chirurgie I.
1114 - 1115 - Anestéziologická ambulancia
1116 - 1117 - Dermatovenerologická klinika - Fyzikálna liečba
1118 - 1119 - Interná ambulancia všeobecná I.
1120           - EKG
1128 - 1130 - Reumatologická ambulancia II., Denzitometria
1131 - 1133 - Int. klinika amb. biologickej liečby
1143 - 1144 - Kardiologická ambulancia
1145 - 1146 - Angiologická ambulancia
1147 - 1148 - Reumatologická ambulancia I.
1150 - 1151 - Ambulancia transplantačnej chirurgie,  Onkochirurgická ambulancia
1152 - 1153 - Proktochirurgická ambulancia a ambulancia pre diabetickú nohu
1154 - 1155 - Cievna chirurgická ambulancia
1156 - 1157 - Diabetologická ambulancia I.
1158 - 1159 - Reumatologická ambulancia II., Endokrinologická ambulancia II.
1160 - 1161 - Endokrinologická ambulancia
1162 - 1163 - Nefrologická ambulancia
1164 - 1165 - Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantáciu obličiek)

Poliklinika D1

d1amb2

114         -    Hematologické oddelenie
115         -    Amb. Klinickej imunológie a alergológie
118 - 119  -  Chirurgická endoskopická ambulancia
120 - 121  -  Gastroenterologická ambulancia, Endoskopická ambulancia
122 - 123  -  Hepatologická ambulancia
124 - 125  -  Gastroenterologická ambulancia
126 - 127  -  Hepatologická ambulancia
128 - 129  -  Alergologická ambulancia