Poliklinika 2. poschodie

poliklinika2

 

216 - 220 - Gynekologická ambulancia II., Ambulancia pre patologickú graviditu,
                 Urogynekologická ambulancia, Ambulancia pre perimenopauzu a patológiu endometria,
221 - 225 - Gynekologická ambulancia III. (Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu, Ambulancia pre sterilitu a intertilitu)
227 - 228 - Všeobecná neurologická ambulancia dospelých I.
                 Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia
229 - 230 - Všeobecná neurologická ambulancia dospelých II.,Ambulancia pre cerebovaskulárne ochorenia
                 Ambulancia pre záchvatové ochorenia
232 - 234 - Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti )
235 - 236 - Všeobecná dermatovenerologická ambulancia II.
237 - 238 - Diabetologická ambulancia II.
239 - 240 - Všeobecná dermatovenerologická ambulancia II.
241 - 243 - Alergo-imunologické laboratórium, Sérologické laboratórium 2, Centrum kont. a liekovej alergie
245 - 246 - Všeobecná dermatovenerologická ambulancia I.
247         - Mykologické laboratórium
257 - 258 - Dermatovenerologická  ambulancia, Onkodermatologická ambulancia
277 - 279 - Audiológia - vyšetrovňa
280         - Všeobecná ORL ambulancia II., Všeobecná ORL ambulancia III.
281 - 282 - Všeobecná ORL ambulancia I.
285 - 286 - Všeobecná gynekologická ambulancia I. (Ambulancia pre gynekologický zápal)
287 - 288 - Onkogynekologická a mamologická ambulancia IV.
                 Ambulancia pre perimenopauzu a patológiu endometria
289 - 292 - Gynekologická SONO ambulancia
293 - 297 - Urogynekologická ambulancia, Ambulancia fyziologickej gravidity