Poliklinika 3. poschodie

poliklinika3

317 - 319 - Oftalmologická ambulancia I. ( Všeobecná a príjmová očná ambulancia I.,
                 Ambulancie pre traumatológiu oka, Konziliárna očná ambulancia )
320 - 322 - Zákroková miestnosť - Všeobecná a príjmová očná ambulancia
328 - 329 - Ústavná stomatologická ambulancia
330 - 332 - Cievna a metabolická očná ambulancia
333         - Súkromný lekár
334 - 335 - Oftalmologická ambulancia V.,
                 Vitreoretinálna očná ambulancia, Retinálna očná ambulancia
336 - 337 - Audiológia
339 - 341 - Foniatrická ambulancia
342 - 346 - Pracovne - Oddelenie pneumológie a ftizeológie
347         - Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu
348 - 349 - Pracovne - Oddelenie pneumológie a ftizeológie
359 A     - Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.
359 B     - Pneumologická a ftizeologická ambulancia II. (Ambulancia pre cystickú fibrózu),Ambulancia pneumológie a ftizeológie III.
361       - Spirometrické laboratórium
362       - Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.( Onkopneumologická ambulancia)
363       - Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.( Onkopneumologická ambulancia)
364       - Neonatologická ambulancia I. (Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov)
375 - 376 - Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
377 - 378 - Geriatrická ambulancia I.
379       - SONO pracovisko
380       - Súkromný lekár
381       - Psychologické pracovisko
382       - Súkromný lekár
383 - 385 - Onkologická kontrolná ambulancia
386 - 388 - Glaukómová očná ambulancia, Onkologická a orbitologická očná ambulancia
389 - 395 - Oftalmologická ambulancia IV. (Očná ambulancia pre refrakčnú mikrochirurgiu)