Ložková časť

MONOBLOK - B2lozkovab2

   
13. POSCHODIE DERMATOVENEROLOGICKA KLINIKA SZU
  ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE
12. POSCHODIE  NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIE  II. INTERNÁ KLINIKA SZU - ŽENY
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU - MUŽI
10. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU - JIS
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU - HEPATOLOGICKO - GASTROENTEROLOGICKÉ TRANSPLANTÁCIE
9. POSCHODIE II. INTERNÁ KLINIKA SZU - NEFROLOGICKÉ - TRANSPLANTÁCIE
8. POSCHODIE ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU - ŽENY
  ONKOLOGICKÁ KLINIKA SZU - MUŽI
7. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU - ŽENY
  II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU - MUŽI + JIS
6. POSCHODIE II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA SZU - BAEP, VEP, SSEP, SONO, EEG, EMG
5. POSCHODIE PRACOVNE
4. POSCHODIE HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE
  HEMATOLOGICKÉ ODDELENIE - JIS
3. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU - ŠESTONEDELIE
  NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU - JIS
2. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU - PÔRODNÉ SÁLY
  NEONATOLOGICKÁ KLINIKA SZU - JVSN, JIRS
1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKA KLINIKA SZU - PERINATOLOGICKÉ CENTRUM KAPLNKA
0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
  II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
-1. POSCHODIE CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
  ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
  OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIE  CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV

 

MONOBLOK - B1lozkovab1

   
13. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
  II. INTERNÁ KLINIKA SZU - DLHODOBO CHORÍ
  DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
12. POSCHODIE II. OČNÁ KLINIKA SZU
11. POSCHODIE ODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE
  ODDDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE
  ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE
10. POSCHODIE II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU - MUŽI
  II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU - ŽENY
  ALGEZIOLOGICKÁ KLINIKA SZU
9. POSCHODIE PRACOVNE
8. POSCHODIE ORTOPEDICKÁ KLINIKA SZU
7. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU A
  II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU B
  II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU JIS - SEPTICKÁ
6. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU D
  KLINIKA PLASTICKÉJ CHIRURGIE SZU
5. POSCHODIE PRACOVNE
4. POSCHODIE II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU - JIS
  II. CHIRURGICKÁ KLINIKA SZU
3. POSCHODIE  II. KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE SZU
  II. KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY SZU
2. POSCHODIE   
1. POSCHODIE II. GYNEKOLOGICKO-PORODNICKA KLINIKA SZU
  ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
0. POSCHODIE NÁVŠTEVNÁ HALA
  ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
-1. POSCHODIE  CENTRÁLNY PRÍJEM PACIENTOV
  ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU
  OUP AMBULANCIA POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY, VÝCHOD
-2. POSCHODIE  CENTRÁLNE ŠATNE PACIENTOV