Hospitalizácia


DOPRAVA - Ako sa k nám dostanete:

Mestské linky: zo žel. stanice: ostatné linky:
Autobusy č. 80 č. 25
Trolejbus č. 1 č. 3, 5


Priame prímestské linky:
Králiky, Zvolen, Brezno
Cestovný poriadok MHD a regionálnych autobusov

Mapa Banskej Bystrice - FNsP FDRPRINIESTE SI SO SEBOU
- občiansky preukaz
- kartu poistenca
- zdravotnú dokumentáciu
- odporučenie na hospitalizáciu
- doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
- hygienické potreby
- papuče, pyžamo, župan
Cennosti je možné uložiť v trezore v prijímacej kancelárii.
Za prípadnú stratu cenností, ktoré nie sú uložené v trezore nemocnica nezodpovedá!

PRIJATIE DO NEMOCNICE
1. Ambulancia – v určený deň sa dostavíte na príslušnú ambulanciu,
    kde lekár definitívne potvrdí Vaše prijatie na hospitalizáciu.
2. Prijímacia kancelária – zaregistrujete sa v prijímacej kancelárii
    (- 1. posch. lôžková časť)
3. Centrálne šatne – preoblečiete sa a odovzdáte odev
    (- 1. posch. lôžková časť).
4. Presuniete sa na príslušné oddelenie/kliniku.

POBYT V NEMOCNICI
Pri prijatí na príslušné oddelenie/kliniku Vás personál oboznámi s
domácim poriadkom, právami a povinnosťami pacienta a s priestormi
oddelenia/kliniky

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok: 15.00 - 17.00
sobota - nedeľa: 13.00 - 16.00


Návštevy u pacientov sú povolené počas návštevných hodín v priestoroch
návštevnej haly na 0. poschodí, ležiacich pacientov je možné navštíviť
priamo pri lôžku (ak to režim a prevádzkový poriadok oddelenia umožňuje).

UKONČENIE HOSPITALIZÁCIE
1. O ukončení hospitalizácie vás informuje váš ošetrujúci lekár minimálne deň vopred,
    aby ste mohli informovať príbuzných , prípadne si zabezpečiť transport.
2. Pri prepustení z nemocnice dostanete lekársku prepúšťaciu správu, sesterskú
    prepúšťaciu správu a všetky ostatné dokumenty, ktoré ste si k hospitalizácii
    priniesli.

!!! V celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť !!!

SLUŽBY V AREÁLI NEMOCNICE