Poplatky za služby administratívneho charakteru

Predmetom úhrady sú služby administratívneho charakteru – poskytnutie ambulantnej
zdravotnej starostlivosti vo FNsP F. D. Roosevelta, ktoré nie sú hradené zdravotnou
poisťovňou ako súčasť verejného zdravotného poistenia.
 

Dokumenty na stiahnutie:
Cenník za administratívne výkony a služby nehradených z prostriedkov verejného poistenia
Date 06-09-2017 Filesize 145.7 KB Download 1010