Poplatky

Mesačný príspevok  za pobyt v  MŠ .......................... 15 €
Ročný poplatok do triedneho fondu............................ 60 € (uhrádza sa po 30 € dvakrát ročne)
Cena za stravu na deň ............................................. 2,80 € (možnosť doobjednať večeru 0,80 €/deň)
Stravu je možné odhlásiť najneskôr  v daný deň do 7,30 h,  v opačnom prípade sa uhrádza plná stravná jednotka!

Poplatky uhrádza rodič na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom.

 

Uverejnené: utorok, 29. marec 2016, 09:43
Správca webovej stránky