logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Náš tím

Zoznam lekárov a IZZ – psychiatrickej kliniky:

titul priezvisko meno tituly funkcia
MUDr. Nábělek Ludvik PhD. Prednosta kliniky
MUDr. Kašparová Zuzana   zástupkyňa prednostu
MUDr. Lóšková Renáta   lekár
MUDr. Vongrej Ján   lekár
MUDr. Ťureková Ingrid    lekár
MUDr. Patarák Michal   lekár
MUDr. Jenčová Lenka   lekár
MUDr. Luková Danica   lekár
MUDr. Pinzíková Zuzana   lekár
MUDr. Strapcová Jana   lekár
MUDr. Kafková Zuzana   lekár
MUDr. Šoltýsová Marcela   lekár
PaedDr. Lukáčová Anna   IZZ – liečeb.pedag.
Mgr. Leštáková Zuzana   psychológ
Mgr. Budajová Martina   psychológ
Mgr. Čekelová Vladimíra   psychológ
Mgr. Květenská Ivana   psychológ
Mgr. Kleinová Štefánia   psychológ
Mgr. Balážová Petronela   psychológ MD
Mgr. Budajová Martina   psychológ MD