Oznam o zmene prevádzkových hodín v MŠ

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že od 1. apríla 2018 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa a schválení radou školy upravuje prevádzka MŠ od 6.00 h - 17.00 h.