Odborné centrá

Súčasťou FNsP FDRoosevelta B.Bystrica sú špecializované pracoviská určené na  centralizované  poskytovanie  špecializovaných  zdravotných  výkonov  pri  chorobách  a patologických stavoch, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú zriedkavo a ktorých
diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje ministerstvo zdravotníctva.