Transplantačné centrum

Transplantačné centrum pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo zriadené na základe dekrétu MZ SR v roku 1990.


Transplantačný tímObr. Transplantačný tím FNsP F.D.
Roosevelta Banská Bystrica

História centra:


25. 1. 1991 - 1. transplantácia obličky od mŕtveho darcu
12. 5. 1994 - 1. transplantácia obličky od žijúceho darcu
 2. 5. 1997 - 1. transplantácia pečene
19. 1. 2000 - 1. úspešná kombinovaná transplantácia obličky a pankreasu
  Júl  2001 - 1. transplantácia obličky od žijúceho geneticky nepríbuzného darcu
14. 6. 2005 - 1. skrížená transplantácia obličky
27. 5. 2008 -  obnovený program transplantácií pečene

Pôsobnosť centra:
Transplantačné centrum poskytuje svoje služby pre pacientov z celej Slovenskej republiky.
Preto v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, napr. IKEM Praha, AKH Viedeň, Bologna.

Cena mesta BBObr. - Za raritnú dominotransplantáciu pečene
získal kolektív Transplantačného centra FNsP
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v roku 2010
Cenu mesta Banská Bystrica (zľava vzadu).Stručný popis centra:

V Transplantačnom centre sa v súčasnej dobe robia transplantácie obličiek, pečene
a plánuje sa obnoviť aj program transplantácií pankreasu.
Orgánové transplantácie sú možné len pri dokonalej multidisciplinárnej spolupráci
s viacerými klinickými aj paraklinickými odbormi, ako sú chirurgia, urológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, OAIM, HLA laboratórium, RTG, ONM, patológia, súdne lekárstvo, OKB, hematológia a transfúziológia, mikrobiológia, virológia, neurológia a rádiológia.


Transplantacne centrumTransplantacne centrum 2

Rozsah činnosti centra:

Úlohou centra je organizácia a vykonávanie odberov a transplantácií z tiel mŕtvych
a živých darcov pacientom, u ktorých je to z medicínskeho hľadiska indikované.
Ambulantnú starostlivosť predtransplantačnú a potransplantačnú zabezpečujú špecializované transplantačné ambulancie: nefrologická, hepatologická, chirurgická, urologická a diabetologická.Kontakt na transplantačné centrum:
tel. + fax: 048 4136891, E-mail:

Kde nás nájdete:
Transplantačné centrum FNsP F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Pavilón BI, 5. poschodie
alebo v poliklinickej časti nemocnice na ambulanciách: nefrologická transplantačná, chirurgická transplantačná, urologická, hepatologická a diabetologická.

Vedenie:

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr Lackova
 

 

 

- vedúci lekár Transplantačného centra
- prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti
- člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnostiMUDr. František Hampl

hampl
 

 

 

- vedúci chirurg a vedúci programu transplantácií pečene Transplantačného centra
- člen akreditačnej a certifikačnej komisie - Európskej komisie medicínskych špecialistov /UEMS
- držiteľ certifikátu na všetky štyri moduly /odberový, obličkový, pankreatický a pečeňový/


certifikat-transplantacne-centrum