logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Súvaha 2016

Dokumenty na stiahnutie:
Súvaha k 31.12.2016
Date 27-02-2017 Filesize 58.72 KB Download 551
Súvaha k 30.11.2016
Date 02-02-2017 Filesize 58.67 KB Download 415
Súvaha k 31.10.2016
Date 13-12-2016 Filesize 58.74 KB Download 507
Súvaha k 30.09.2016
Date 10-11-2016 Filesize 58.64 KB Download 570
Súvaha k 31.08.2016
Date 10-11-2016 Filesize 58.62 KB Download 525
Súvaha k 31.07.2016
Date 06-09-2016 Filesize 58.6 KB Download 625
Súvaha k 30.06.2016
Date 15-08-2016 Filesize 146.5 KB Download 599
Súvaha k 31.05.2016
Date 15-08-2016 Filesize 146.5 KB Download 604
Súvaha k 30.04.2016
Date 10-06-2016 Filesize 146.5 KB Download 680
Súvaha k 31.03.2016
Date 10-06-2016 Filesize 146.5 KB Download 661
Súvaha k 29.02.2016
Date 05-04-2016 Filesize 146.5 KB Download 718
Súvaha k 31.01.2016
Date 05-04-2016 Filesize 146.5 KB Download 721