logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Súvaha 2016

Dokumenty na stiahnutie:
Súvaha k 31.12.2016
Date 27-02-2017 Filesize 58.72 KB Download 526
Súvaha k 30.11.2016
Date 02-02-2017 Filesize 58.67 KB Download 393
Súvaha k 31.10.2016
Date 13-12-2016 Filesize 58.74 KB Download 477
Súvaha k 30.09.2016
Date 10-11-2016 Filesize 58.64 KB Download 545
Súvaha k 31.08.2016
Date 10-11-2016 Filesize 58.62 KB Download 495
Súvaha k 31.07.2016
Date 06-09-2016 Filesize 58.6 KB Download 600
Súvaha k 30.06.2016
Date 15-08-2016 Filesize 146.5 KB Download 554
Súvaha k 31.05.2016
Date 15-08-2016 Filesize 146.5 KB Download 580
Súvaha k 30.04.2016
Date 10-06-2016 Filesize 146.5 KB Download 652
Súvaha k 31.03.2016
Date 10-06-2016 Filesize 146.5 KB Download 635
Súvaha k 29.02.2016
Date 05-04-2016 Filesize 146.5 KB Download 692
Súvaha k 31.01.2016
Date 05-04-2016 Filesize 146.5 KB Download 697