logofdr Urologická klinika SZU


Urologická klinika SZUVedenie:

MUDr Balaz

prednosta
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Profesijný životopis
tel.č. 048/441 2151
e-mail:
    
zástupca prednostu kliniky
MUDr. Milan Švec
tel.č. 048/441 2970
e-mail:
    
Schvarzova--uro
vedúca sestra
Bc. Marianna Schwarzova
Profesijný životopis
tel.č. 048/441 2152
e-mail:


  Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:
Urologická klinika má dve ošetrovacie jednotky s kapacitou 45 lôžok na ktorých je ročne ošetrených takmer 2000 pacientov. Poskytuje komplexnú starostlivosť o urologických pacientov - diagnostiku, liečbu a ambulantnú starostlivosť.
Hospitalizuje pacientov s urologickými ochoreniami všeobecného typu, s urologickými nádorovými ochoreniami, pacientov s urolitiázou a zlyhaním obličiek obštrukčného typu, s urodynamickými poruchami, pacientov s vývojovými chybami močového systému. Podieľa sa na transplantačnom programe - pri odbere obličiek od mŕtvych alebo živých darcov, transplantácii obličiek a riešení posttransplantačných urologických komplikácií.
Naším pacientom ponúkame služby z oblasti minimálne invazívnej urologickej chirurgie (laparoskopické operácie obličiek, liečba ureterolitiázy flexibilným ureteroskopom + laserovou dezintegráciou konkrementov, ESWL).
K urologickej klinike patrí aj ambulantná časť s ordinariátom pre onkourológiu a urodynamiku, ku ktorým sú pripojené príslušné ambulancie.
II. Urologická klinika pri SZU plní úlohy pracoviska postgraduálneho vzdelávania v odbore urológia. V rámci SZU sa podieľa na organizácii tematických kurzov a školiacich pobytov v príprave na kvalifikačnú atestáciu z odboru.

Odbory kliniky:
1. Urológia
2. Onkológia v urológii